Bitwa Warszawska
Dodane przez Proboszcz dnia Lipiec 21 2008 11:54:01

20 lipca, na zakończenie zorganizowanej w Warszawie trzydniowej "Bitwy Warszawskiej 1656", Pospolite Ruszenie Ziemi Tykockiej zdobyło 126 punktów i drugą nagrodę imprezy (zwycięzcy otrzymali 127 punktów). Jurorzy oceniali miedzy innymi zgodność historyczną obozu, strojów i broni, sposób prezentacji poszczególnych grup. Celem konkursu było przedstawienie i poszerzenie świadomości uczestników oraz publiczności w zakresie kultury materialnej XVII w. Przyjaciołom pospolitakom składam serdeczne gratulacje i podziękowania za niesamowity weekend w stolicy!
Impreza została zorganizowana dla upamiętnienia bitwy pod Warszawą rozegranej 28-30 lipca 1656 roku pomiędzy siłami Rzeczypospolitej wspomaganymi przez Tatarów a armią szwedzko-brandenburską. Bitwa ta zakończyła się porażką strony polskiej. W zmaganiach pod Warszawą przed 300 laty wzięły udział wojska litewskie i podlaskie pospolite ruszenie przybyłe na wezwanie króla Jana Kazimierza z Tykocina, gdzie walczyły ze Szwedami o tutejszą twierdzę.