Walne zgromadzenie NSK
Dodane przez Proboszcz dnia Październik 13 2009 10:47:16
Ogłoszenie
W piątek, 23 października 2009 r. w Centrum Kultury w Tykocinie odbędzie się walne zgromadzenie członków Narwiańskiego Stowarzyszenia Krajoznawczego im. Z. Bujnowskiego. Zapraszamy również wszystkich, którzy chcą wstąpić do naszego Stowarzyszenia i pomóc przy organizacji imprez.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego decyzyjności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia.
4. Zatwierdzenie porządku obrad walnego zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za rok 2009.
6. Działalność grupy rekonstrukcyjnej działającej przy Stowarzyszeniu.
7. Zdobycie Tykocina 2010.
8. Program budowy szkutni i kozy.
9. Udział w obchodach Święta Niepodległości w Tykocinie.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia.